กําหนดการลงทะเบียนเราชนะ

0
213

เช็กรายละเอียด ลงทะเบียน และ วงเงิน ที่ได้รับ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 กระทรวงการคลัง เปิดกำหนดการลงทะเบียน “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาพจาก kapook.com

-วงเงินจะเข้าผ่านบัตรโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน)
 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)
 • วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันศุกร์ เริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

2.ผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง

 • ไม่ต้องลงทะเบียนอะไร หากผ่านเกณฑ์เราชนะ
 • ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ได้รับวงเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท
 • วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง)

3. กลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

 • เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.00 น.
 • ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • หากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang
 • ได้รับวงเงิน ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang
 • วงเงินช่วยเหลือจะเริ่มเข้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และทุก ๆ วันพฤหัสบดี จนครบกำหนดวงเงิน

ตารางการรับสิทธิช่วยเหลือโครงการ “เราชนะ”

รูปภาพจาก เราชนะ.com