คน Generation Z หรือ gen Z รู้หรือไม่? พวกเขาเติบโตมากับอะไรบ้าง นิสัยเป็นอย่างไร?

0
95

1. Gen Z เป็นลูกของ Gen X และ Gen Y

          ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกลุ่มนี้กว่า 12 ล้านคนจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนยุค Gen Z จะมีประชาการไม่มากนักนั่นเป็นเพราะคน Gen X และ Gen Y นั้นส่วนใหญ่จะมีลูก 1 – 2 คนเท่านั้น หรือบางคนแต่งแล้วไม่มีลูก

2.เกิดมาในยุค Internet of Everything (อินเตอร์เน็ต ออฟ เอฟรี่ติง)

          ด้วยความที่คน Gen Z เกิดและเติบโตมาในยุคเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต ทำให้ชีวิตและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เด็กในยุคนี้อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่ได้อย่างไร แถมยังยกให้สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะของชาว Gen-Z จนถูกเรียกว่า Digital in their DNA (ดิจิตอล อิน แด ดีเอ็นเอ )                                 

3.ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ความหลากหลาย และความเป็นตัวเอง    

          เพราะด้วยความที่ Gen Z เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีจึงทำให้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก ทำให้ทัศนคติของคนกลุ่มนี้ ยอมรับในความแตกต่าง เชื่อในความหลากหลาย และเป็นตัวเองให้มากที่สุด
ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง

4.ชอบหาข้อมูลมาเปรียบเทียบ    

          เนื่องจากเกิดมาในยุคของการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ทำให้คนเจนนี้ต้องการคำอธิบายมากขึ้น ต้องมีเหตุผล วิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆ เพื่อคาดการณ์อนาคตได้เร็ว ตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย แต่ก็เป็นคนที่กลัวอนาคต จึงมักหาข้อมูลมาเปรียบเทียบและป้องกัน เช่น เรียนอะไรไม่ตกงาน อาชีพอะไรมั่นคง

5.มีความมั่นใจในตัวเองสูง   

          คนเจนนี้มีความกล้าที่จะทดลอง เรียนรู้ และค่อยๆ สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา คนเจน Z จะเป็น กลุ่มคนที่มี พาวเวอร์ทั้งการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสียงในสังคม ไม่ใช่แค่คิดใหญ่ แต่คิดแล้วทำเลย เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อมี Passion ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะลงมือทำทันที