ชื่อเต็มของอาเซียน คืออะไร

0
1053

      อาเซียน หรือ ASEAN มีชื่อเต็มว่า (Association of South East Asia Nations)‎
คือ ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น

ที่มาของอาเซียน

     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือกำเนิดขึ้นโดย “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) หรือ “ปฏิญญาอาเซียน”เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ภายหลังจึงได้มีอีก 5 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มเติม จึงทำให้ “อาเซียน” มีสมาชิกเป็น 10 ประเทศดังเช่นในปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์เป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้ – ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้  หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
– สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
– สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
– สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
– สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้แก่

1. ประเทศบรูไน (Brunei)
2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
4. ประเทศลาว (Laos, PDR)
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
6. ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)
7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
9. ประเทศไทย (Thailand)
10. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)