ทายนิสัย ..จากนิ้วก้อย

0
145

          ลักษณะนิสัยเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความคิดริเริ่ม ความมั่นใจในตนเอง

          เมื่อจะพูดถึงศาสตร์ทำนายลักษณะนิสัยนั้นในโลกนี้มีศาสตร์แห่งการทำนายลักษณะนิสัยอยู่มากมาย มีอยู่ศาสตร์หนึ่งเพียงแค่คุณสังเกตุอวัยวะในร่างกายอย่างเช่น “นิ้วก้อย” ของคุณก็สามารถทำนายนิสัยใจคอของคุณได้ว่าเป็นเช่นไร ลองไปดูกันเลย

ข้อบนนิ้วก้อยยาวที่สุด

          มีลักษณะเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาที่ฉะฉานชัดเจนทั้งในน้ำเสียงและกิริยาท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ


 

ข้อกลางนิ้วก้อยยาวที่สุด

          มีลักษณะเป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทนสูง ส่วนมากพบในบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่


 

ข้อล่างนิ้วก้อยยาวที่สุด

          มีลักษณะเป็นคนรักอิสระอย่างมาก เป็นคนพูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในเหตุผล


 

ข้อบนนิ้วก้อยสั้นที่สุด

          ข้อบนสั้นที่สุด บอกจุดด้อยในตัวคุณ คุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออก ขี้อายจ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย


 

ข้อกลางนิ้วก้อยสั้นที่สุด

          มีลักษณะเป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง เป็นคนตรง บางครั้งกลายเป็นข้อด้อยของคุณไปเลย


 

ข้อล่างนิ้วก้อยสั้นที่สุด

          มีลักษณะเป็นคนซื่อๆง่ายๆ เชื่อคนง่ายจนกระทั่งอาจจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ง่าย ด้วยความไร้เดียงสาของคุณ