ฟอนต์มาตรฐาน TH Sarabun

0
1827

การจัดทำเอกสารทางราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารวิชาการ ฟอนต์ที่ใช้เพื่อความเหมาะสมก็ควรจะใช้เป็น ฟอนต์มาตรฐาน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการผลักดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ และต่อมาได้มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่เป็น TH Salabun New เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิมซึ่งฟอนต์มาตรฐานนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Macintosh และมีการเผยแพร่ให้ใช้ได้ฟรี

ฟอนต์ TH Sarabun New

ฟอนต์ TH Sarabun New ออกแบบมาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิม

ฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ( TH Sarabun IT๙ )

ในส่วนของฟอนต์ไทยสารบัญ 9 ( TH Sarabun IT๙ ) จะเป็นฟอนต์ที่สามารถพิมพ์ตัวเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเรากด numpad หรือ num lock เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ตัวเลขไทยมากๆ ทำให้ไม่ต้องหาตัวเลขไทยจากด้านบนคีย์บอร์ด

ขั้นตอนการติดตั้ง Font

1.ทำการดาวน์โหลด Font มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

2.เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วให้ทำการแตก Zip file โดย คลิกขวา > แยกไฟล์ลงที่นี่

3.หลังจากได้ไฟล์ฟอนต์มาแล้ว >ให้ทำการคลุมไฟล์ฟอนต์ทั้งหมด > คลิกขวา > เลือก Install เป็นอันเสร็จเรียบร้อย