มาตรการพักชำระหนี้ เยียวยาโควิดรอบ 2

0
163

หลังจากที่ได้เกิดโรคระบาดไวรัส Covid-19 มาระลอกใหม่นี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนกันทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้างรวมไปถึงพนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมก็ได้มีการปิดกิจการชั่วคราว และแน่นอนว่าความสามารถในการชำระหนี้นั้นลดลงไปด้วยเช่นกัน ทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมาในรูปแบบของโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เราชนะ เรารักกัน และทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้รายย่อยต่อเนื่องมาจากการระบาดระลอกแรกที่ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยได้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธนาคารต่างๆ มีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างจากแต่ละธนาคารไปดูกันเลยค่ะ

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆสำหรับบัตรเครดิต

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆสำหรับสินเชื่อบุคคล/สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารพานิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆสำหรับสินเชื่อบ้าน

มาตราการช่วยเหลือของธนาคารต่างๆ สำหรับ SMEs / Micro – Nanofinance

มาเจาะรายละเอียดข้อมูลของธนาคารของรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 5 แห่ง รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว

ธนาคารออมสิน

1.มาตรการลด – พักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

 • พักชำระเงินต้น
 • พัก/ลดดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาพักชำระ 3-12 เดือน (แล้วแต่กรณี ตามความรุนแรงของผลกระทบ)

2.มาตรการสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก (วงเงิน 10,000 ล้านบาท)

 • ให้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3.มาตราการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท)

 • กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:ธนาคารออมสิน หมายเลข 1506

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทางธนาคาร ธอส.ได้มี 4 มาตรการลดภาระให้ลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ระลอกใหม่

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการในรอบแรก
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 29 มกราคม 2564
 • ช่องทาง กรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL
 • ทำการลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
 • ระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

มาตราการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

 • สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • ช่องทาง กรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL
 • ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
 • ระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • ช่องทาง กรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL
 • ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
 • ระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อ ประเภทแฟลต

 • สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อ ประเภทแฟลต
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
 • ช่องทาง ติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราห์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันหรือพักชำระหนี้
 • ระยะเวลาช่วยเหลือถึงเดือนมิถุนายน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. หมายเลข 0 2645 9000

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ทางธนาคาร ธกส. ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยแบ่งเป็นมาตรการบรรเทาภาระหนี้ด้วยการ พักชำระหนี้ (สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง) ลดภาระหนี้ และ ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้ นอกจากนี้ยังเสริมด้วยมาตรการฟื้นฟูด้วยการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลืออีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. หรือโทร 02-5550555

ธนาคารกรุงไทย

ทางธนาคารกรุงไทยได้มีมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ( 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 )

กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคล

 • ประเภทวงเงินหมุนเวียน : เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา(Term Loan) 48 งวดหรือขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา : ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ ที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

 • ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
 • ลด ค่างวดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
 • ยืด ระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และทบทวนการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ ตามความเหมาะสม
 • เสริม สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยธนาคารจะพิจารณาประกอบกับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย  หรือ Krungthai Contact Center 0-2111-1111

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการ 1 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)

 • ธนาคารจะปรับลดอัตรากำไรสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันจากเดิม SPRR +12% ตลอดอายุสัญญา คิดอัตรากำไรใหม่ เท่ากับ SPRR ตามประกาศธนาคาร  
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันออกไปไม่เกิน 5 ปี จากสัญญาคงเหลือเดิม และไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้

มาตรการ 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนาน 1 ปี 
 • ขยายระยะเวลาสินเชื่อตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น 
 • ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระที่เกิดขึ้น 
 • อาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี

มาตรการ 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

 • สินเชื่ออุปโภคบริโภค พักชำระเงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรอีก 6 เดือน และให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR – 3.5% ต่อปี 
 • สำหรับสินเชื่อธุรกิจ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม อัตรากำไร SPRL – 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee และจัดทำนิติกรรมสัญญา ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน การประเมินราคาหลักประกัน (กรณีเป็นสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกัน)