วิธีการ share printer จาก window 7 ให้ mac book

0
10163

การแชร์ printer จาก Window 7 ให้ Mac OS X ใน Home workgroup โดย computer ทั้ง 2 เครื่อง อยู่ใน workgroup เดียวกัน

วิธี share printer จาก PC windows7 มาให้ imac book นั้นมีขั้นตอนดังนี้

1. ต้องตั้งค่าเครื่อง แม่ก่อนจาก link ด้านล่าง

https://www.ineedtoknow.org/การแชร์ปริ้นเตอร์ใน-windows-7-ให้กับ-windows-7-และ-windows-xp/

2. ตั้งค่าที่ตัว Macbook

2.1

เข้าไปยัง System Preferences คลิกเลือก Print and Scan

mac1

2.2

คลิกปุ่ม (+) แล้ว Add Other Printer or Scan…

mac2

2.3

คลิกเลือก Tab Window ==> เลือก computer เครื่องแม่ที่ share printer จากข้อ 1

mac3

2.4

Login ด้วย geust

mac4

2.5

เลือก driver printer ตรง printer Using: แล้วกด add (หากไม่มี ให้ทำการ install printer ก่อน)

mac5

2.6

Install สำเร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนดังภาพ

mac6