วิธีขอคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร

0
2739

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คืออะไร ?

เงินประกันไฟฟ้าหรือว่าค่ามิเตอร์คือเงินที่เราจ่ายไปตอนยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปกติเงินนี้เราจะได้คืนก็ต่อเมื่อเราขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า แต่ตอนนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 จึงให้ทางประชาชนลงทะเบียนขอเงินค่าประกันมิเตอร์นี้คืนได้โดยไม่ต้องยกเลิกการใช้ไฟฟ้านั่นเอง

ทางรัฐให้สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้่งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปและยังไม่มีกำหนดสิ้นสุด

ขั้นตอนการลงเบียนของการไฟฟ้านครหลวง

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

– ชื่อ-นามสกุล ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
– หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
– หมายเลขบัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก (หมายเลข CA) ซึ่งจะระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหากไม่มีใบแจ้งค่าไฟฟ้า สามารถค้นหาจากในแอปฯ MEA Smart Life ได้

1.ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง)

  • แอปพลิเคชั่น : MEA Smart Life
  • เว็บไซต์       : www.mea.or.th
  • Facebook   : การไฟฟ้านครหลวง MEA
  • Twitter      : @mea_news
  • Line          : @meathailand
  • สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

ผู้ที่ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ เมื่อทางการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าเจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของผู้วางหลักประกันประเภทเงินสด เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

2.ลงทะเบียนทางโทรศัพท์
สามารถลงทะเบียนทางโทรศัพท์กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทำการลงทะเบียนให้จำนวน 50 คู่สาย
ที่หมายเลข 02 256 3333 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 -15.30 น. ในวันทำการ

3.ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวงได้ทั้ง 18 เขต
สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อ COVID-19 การไฟ้ฟ้านครหลวงขอแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วกว่าแต่ถ้าหากต้องการติดต่อที่การไฟฟ้าขอให้เป็นในกรณี
   – วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด
   – ผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดที่ติดปัญหาเช่นการโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ

ช่องทางการรับเงิน

  • พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับเลขประชาชน 13 หลัก
  • บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ. กสิกรไทย
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50000 บ.)

รูปภาพจากเฟชบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง

ขั้นตอนการลงเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– ชื่อ-นามสกุล ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
– หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
– หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก ซึ่งจะระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
เข้าไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปทำการกรอกข้อมูล

  • ชื่อ-นามสกุล ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
  • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก
  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หากลงทะเบียนสำเร็จจะมี SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ทราบ

2.สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 
ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะตรวจสอบให้ว่าตรงกับฐานข้อมูลของ กฟภ. หรือไม่ พร้อมบอกวงเงินที่จะได้รับคืน หากข้อมูลตรงกันจะได้รับเงินคืนภายในเวลารวดเร็ว กรณีผู้วางเงินประกันเป็นคนอื่น แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอีกคนหนึ่ง สามารถอ่านคำแนะนำในแอปฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งก็จะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในแต่ละราย

3.ติดต่อ ณ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ช่องทางการรับเงิน

  • พร้อมเพย์ (Prompt Pay)เฉพาะที่ผูกกับเลขประชาชน 13 หลักต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันเท่านั้น
  • คืนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • รับเงินสดที่สำนักงานการไฟฟ้า
รูปภาพจาก เฟชบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง MEA , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค