วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ

0
533

การตั้งค่าหน้ากระดาษเอกสารอย่างถูกต้อง

     Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั้ง จดหมาย เอกสารรายงาน หนังสือราชการ และอีกมากมายใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานในโปรแกรม สามารถแก้ไขเอกสารได้เลย
     ด้วยเหตุผลนี้โปรแกรม Microsoft Word จึงเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในด้านการเรียน หรือ การทำงาน ในปัจจุบันวิธี ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอในระหว่างการทำงานในMicrosoft Word
วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งหน้ากระดาษให้ดูว่าทำอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย

ขั้นตอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อน โดยคลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)

2.คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

3.ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ซึ่งมี 3 ส่วนด้วยกันคือ

3.1ระยะขอบ (Margins) สามารถตั้งค่าขอบกระดาษให้ข้อความอยู่ห่างจาก ขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ตามที่เราต้องการ

3.2กระดาษ (Paper) สามารถตั้งค่าขนาดของกระดาษ เช่น A4,A3,ซองจดหมาย หรือ ตั้งค่าตามที่เราต้องการ

3.3เค้าโครง (Layout) สามารถสำหรับตั้งค่าส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ