วิธีตั้งรหัสคอม windows 10

0
238

การตั้งรหัสผ่าน (Password)Windows 10

 

     Password (รหัสผ่าน) คือ คำที่กำหนดให้เป็นรหัสลับเพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน มักใช้ในระบบเครือข่าย (network)เพื่อกันมิให้คนข้างนอก มาใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลในเครือข่ายได้ นอกจากนั้นเราอาจกำหนดรหัสผ่านนี้สำหรับแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มในระบบธรรมดาก็ได้ฉะนั้น Password (รหัสผ่าน) จึงจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพปัจจุบัน
     สำหรับ Windows 10 หรือ เวอร์ชั่นอื่นๆก็เช่นกันที่ต้องทำการตั้งรหัสผ่าน (Password)เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นๆมาใช้ หรือ นำข้อมูลที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ของเราไปนั่นเอง

วิธีการตั้ง Password ในคอมพิวเตอร์สำหรับ Windows 10

– คลิก ปุ่ม Start เลื่อนไปที่ Settings แล้วเลือกที่ Accounts
– เลือก Sign-in options ไปที่หัวข้อ Password
– คลิกปุ่ม add ก็ให้ทำการกำหนดรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน
– จากนั้นคลิกปุ่ม Finish