วิธีทําลายเซ็นใน pdf ทำอย่างไร ?

0
3038

เอกสารที่มาในรูปแบบของ file PDF หากต้องการที่จะทำการลงลายมือชื่อ หรือว่าเซ็นต์ลายเซ็นต์นั้นก็จะต้องทำการปริ้นเอกสารออกมาแล้วทำการเซ็นต์ชื่อ แล้ว scan กลับเป็น file PDF เพื่อให้ใด้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งเมล์ หรือว่า ส่ง file ต่อในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็จะทำให้เป็นการเสียเวลา และเปลืองกระดาษอีกด้วย บทความนี้มีวิธีการลงชื่อลายมือชื่อ pdf หรือว่าเซ็นต์เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม PDF เลยโดยไม่ต้องทำการปริ้นเอกมาเซ็นต์ก่อนนั่นเองค่ะ 

วิธีทําลายเซ็นใน pdf

1.เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม pdf > ตรง Tool ด้านขวามือ ให้เลือกหัวข้อ Fill&Sign

(หรืออาจเลือกจากเมนูView > Tools > Fill & Sign > Open ก็ได้เช่นกัน )

2.เลือกหัวข้อ Fill and Sign

3.หน้าจอเอกสารด้านบน ให้คลิกที่เมนู Sign จะมีหัวข้อให้เลือก

  • Add Signature สำหรับการเซ็นลายมือชื่อที่เอกสารนี้เลย
  • Add Initials สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใส่ตราบริษัท โลโก้ ชื่อย่อบริษัท

4.หลังจากที่กด Add Signature แล้วจะมีรูปแบบการเซ็นชื่ออยู่ 3 แบบ > หลังจากที่มีการเซ็นชื่อตามรูปแบบที่เลือกแล้ว ให้กด Apply

  • Type เป็นการเซ็นชื่อด้วยการพิมพ์ชื่อจากคีย์บอร์ด
  • Draw เป็นการวาดรูปลายเซ็น ด้วยเม้าส์
  • Image เป็นการแนบไฟล์รูปภาพลายเซ็นที่มีการสร้างไว้แล้ว

5.หลังจากเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้นำ มาวางในตำแหน่งลายเซ็นต์ > หลังจากนั้นกด Save file ก็สามารถใช้งานเอกสารที่มีลายเซ็นต์ได้ตามที่ต้องการ