วิธีพิมพ์ซองจดหมาย

0
6107

พิมพ์ซองจดหมายด้วยโปรแกรม Microsoft Word

 

     การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ซองจดหมายราชการ , ซองจดหมายทั่วไป หรือ การ์ดเชิญงานต่างๆ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆและได้รูปแบบซองจดหมายที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้

วิธีพิมพ์ซองจดหมาย

  1. เริ่มจาการเปิดโปรแกรม Microsoft Word

2. เลือกแถบเมนู “การส่งจดหมาย” แล้ว เลือก “ซองจดหมาย”

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้เราใส่ข้อความ ที่อยู่ของผู้รับ และ ที่อยู่ของผู้ส่ง

4. เมื่อใส่ข้อคสามเสร็จแล้ว ให้ตั้งขนาดซองจดหมาย โดยคลิกที่ “ตัวเลือก” แล้วเลือกขนาดตามที่เราต้องการที่เมนู “ตัวเลือกซองจดหมาย” แลัว คลิก “ตกลง”

5. เมื่อได้ขนาดที่เราต้องการแล้ว ให้ตั้งค่าการพิมพ์ที่เมนู “ตัวเลือกการพิมพ์” แลัว คลิก “ตกลง”

6. ทำตามขั้นตอนเพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ซองจดหมายได้เสร็จสมบูรณ์