วิธีรับเงินเยียวยาโควิด-19 เดือนละ 5000 บาท

0
173

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยได้มีการขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมทางรัฐบาลจึงได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รัฐจึงได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อเยียวยารวมทั้งมาตรการแจกเงิน 5,000 บาท ให้ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมนาน 3 เดือนเพื่อสู้พิษโควิด-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นอกจากทางรัฐบาลจะออกมาแถลงการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะมีผลวันที่ 26 มี.ค. 2563 นี้แล้วยังมีการประกาศถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะที่ 2 รวมทั้งมาตรการเยียวยาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอย่าง มาตรการแจกเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) ให้กับกลุ่ม แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดชั่วคราว โดยคาดว่ามีจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งกลุ่มแรงงานนี้จะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบเว็บไซต์ให้มีเสถียรภาพ พร้อมคาดว่าน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนแจกเงิน เราไม่ทิ้งกัน ได้ภายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้

  • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว
  • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็ได้รับสิทธิ์เยียวยาเช่นเดียวกัน 

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง

ช่องทางการลงเบียน

  • ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  (เริ่มวันที่ 28 มี.ค. 63)
  • ติดต่อที่ธนาคารของรัฐที่ร่วมโครงการ (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.)

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

  • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร