วิธีเล่น “แชร์”

0
600

การเล่นแชร์ ดี หรือ ไม่ ควรคิดให้ดีก่อนจะเล่น

   

     “การเล่นแชร์” คือ การรวมเงิน หรือ การระดมทุนเงินของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส่วนมากวงแชร์ทั่วๆไปนั้นจะเริ่มเล่นด้วยเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ซึ่งจะเรียกว่า มือ วงแชร์จะประกอบด้วย ท้าวแชร์ และ ลูกแชร์
โดยที่ท้าวแชร์เป็นคนจัดการเก็บเงินรวบรวมเงินไว้หากลูกแชร์ต้องการใช้เงินก็ต้องประมูลจากดอกเบี้ย หรือ เรียกว่า เปียแชร์ โดยลูกแชร์จะให้ดอกเบี้ยกับสมาชิกในกลุ่มที่เล่นในวงแชร์

     ระบบการเล่นแชร์นั้นปรกติทั่วไปเมื่อรวมเงินได้ครบแล้ว มือแรกที่จะได้เงินคือท้าวแชร์จะสามารถนำเงินนั้นไปใช้ก่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ยเพราะถือเป็นการตอบแทนที่ดูแลจัดการและรับผิดชอบเงินทั้งหมดจนกว่าจะถึงมือสุดท้าย
ส่วนมือต่อมาจากท้าวแชร์นั้นใครจะใช้เงินก็มาเปียกันไป และทุกๆคนต้องส่งเงินต้นจนกว่าจะครบตามที่กำหนด ใครที่เปียไปต้องส่งทั้งต้นทั้งดอกมาพร้อมกัน

 


ข้อควรระวังของการเล่นแชร์

1.ห้ามนิติบุคคลจัดหรือเป็นท้าวแชร์โดยเด็ดขาด

2.ประชาชนเป็นท้าวแชร์ได้ แต่ห้าม ดังนี้
-ห้ามตั้งวงแชร์รวมกันเกิน 3 วง
-ห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกินกว่า 30 คน
-ห้ามมีเงินกองทุนหรือเงินกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันเกินกว่า 3 แสนบาท
-ห้ามท้าวแชร์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเว้นแต่เงินกองกลางจากการเล่นแชร์เท่านั้น

3.ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาหรือป่าวประกาศให้คนเข้ามาร่วมเล่นแชร์

4.ก่อนเล่นแชร์ต้องตรวจสอบให้รู้ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเงินสิ่งที่ต้องตรวจก่อน
ตรวจสอบข้อมูลของเท้าแชร์ และ สมาชิก หรือ ลูกแชร์ ที่ร่วมเล่นแชร์ เช่น ชื่อ-สกุลที่แท้จริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อาชีพ ฐานะทางการเงิน                                  

5.ท้าวแชร์หนีหรือโกง มี 2 กรณี
-มีเจตนาทำวงแชร์จริง แต่บริหารผิดพลาด สมาชิกวงแชร์ฟ้องร้องบังคับทางแพ่งได้
-มีเจตนาจะไม่ทำวงแชร์มาตั้งแต่ต้น ได้เงินแล้วเชิดเงินหลบหนีไป สมาชิกวงแชร์แจ้งความดำเนินคดีอาญาข้อหา “ฉ้อโกง” กับท้าวแชร์ได้

6.หากลูกแชร์เปียแชร์หนี ท้าวแชร์จะต้องรับผิดชอบ สำรองจ่ายแทนไปก่อน ท้าวแชร์สามารถฟ้องทางแพ่งต่อลูกแชร์ที่หลบหนี

7.เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อถูกท้าวแชร์โกง
-ข้อมูลของท้าวแชร์ เช่น บัตรประชาชน เลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรติดต่อ ที่อยู่
-หลักฐานการยอดที่โอนให้ท้าวแชร์ให้ตรงกับเงินที่โอนให้ 
-แยกยอดเงินระหว่างเงินส่งแชร์และเงินที่ได้ดอกให้ชัดเจน

8.หากเดือดร้อนโดนโกงแชร์แจ้งที่ไหน
-แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
-ยอดเสียหายเกินกว่า 5 ล้าน แจ้งความร้องทุกข์ที่ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 02-234-1068