วิธี ping อีกหนึ่งคำสั่งที่สามารถทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้

0
248

ping อีกหนึ่งคำสั่งที่สามารถทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้

ping เป็นสั่งพื้นฐานคำสั่งหนึ่งในสายงานคอมพิวเตอร์ที่เหล่าผู้ดูแลระบบ หรือ Admintrator ใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อกันในระบบ Lan นั้นเอง โดยส่วนมากนั้นคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่รู้จักกันในหมู่คนที่ทำงานในสายงานคอมพิวเตอร์เป็นส่วนมาก เพราะการทำงานของคำสั่ง Ping นี้นั้นจะเป็นการส่งคำสั่งจากเครื่องต้นทาง ไปยังเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ปลายทาง ซึ่งแน่นอนว่าหากเครื่องปลายทางกำลังทำงานอยู่นั้นก็จะมีคำสั่งส่งกลับมายังเครื่องต้นทางด้วย หรือหากเครื่องปลายทางไม่ได้เปิดเครื่องนั้นก็อาจจะไม่มีการส่งคำสั่งใดๆ กลับมาหายังเครื่องต้นทางนั้นเอง สำหรับวิธี ping นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้

ping

วิธี ping ไปยังเครื่องต่างๆ

  • สำหรับวิธี ping ไปยังเครื่องต่างๆ นั้นให้เรากดปุ่ม Start จากนั้นเลือกที่ Run… หรือบน Windows 7 ขึ้นไปนั้น ให้เรา กดปุ่ม Start และพิมพ์คำว่า Run ในช่อง ค้นหาจากนั้นกด Enter
  • จากนั้นจะมีกรอบคำว่า Run แสดงขึ้นมาให้เราพิมพ์คำว่า cmd ลงไป จากนั้นกดปุ่ม OK
  • จากนั้นจะมีหน้าจอ CMD แสดงขึ้นมา สำหรับวิธี ping นั้นให้เราพิมพ์คำสั่งดังนี้ลงไป ping google.com (ตัวอย่างเราจะทำการ ping ไปยังเว็บไซต์ google)
  • เพื่้อตรวจสอบดูว่าเว็บไซต์ google ยังทำงานอยู่หรือไม่ จากนั้นให้เรากดปุ่ม Enter
  • ต่อมาหน้าจะจะแสดงผลลัพท์ โดยจะมีคำว่า Reply from นำหน้า ซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ google ได้ หรือหาขึ้นคำว่า Request  timed  out นั้นแปลว่าเราไม่สามารถติดต่อกับกับเว็บไซต์ google ได้ โดยปัญหานั้นอาจจะเกิดขึ้นกับระบบ Network ของเรา หรือ เครือข่ายที่เราเชื่อมต่อก็เป็นได้

หมายเหตุ : คำสั่งหลังจาก Ping นั้นอาจจะเป็นหมายเลข IP ของเครื่องปลายทางก็ได้