วิธี Print Screen Mac book อย่างไง

0
39850

สำหรับการ  Print Screen ใน window เราจะเรียกว่า “screen captures” ส่วนใน macbook เรียกว่า screen shots. เราจะสังเกตเห็นว่าใน keyboard ของ macbook ไม่มีปุ่ม Print Screen.  มาดู สัญลักษณ์ต่างๆ ใน keyboard macbook กันก่อนครับ

สัญลักษณ์บนคีบอร์ด – Macbook Symbols
Command key icon  = ปุ่ม Command
Control key icon  = ปุ่ม Control

Option or Alt key icon  = ปุ่ม Option หรือ “Alt” ในคีย์บอร์ดทั่วไป
Shift icon  = ปุ่ม Shift
Caps lock icon  = ปุ่ม Caps Lock

fn = ปุ่ม Function
⎋ = ปุ่ม Esc
⌤  = ปุ่ม Enter
↖ = ปุ่ม Home
↘   =  ปุ่ม End
⌫   = Delete
⌦   = Forward Delete

keyboard-macbook

วิธี Print Screen (screenshot) Mac book จะมีรูปแบบการทำอยู่ 2 แบบคือ

  1. กดปุ่มลัดแล้ว save ไว้ที่หน้าจอ
  2. กดปุ่มลัดแล้ว save ไว้ที่ clipboard
โดยมีวิธีดังนี้..

1. วิธี Print Screen (screenshot) Mac book แล้ว Save File ไว้ที่ Desktop in Mac OS X

การทำงานขั้นพื้นฐานของ screen shots มีดังนี้ :

  • Command+Shift+3:  screenshot แบบ full screen และ save file ไว้ที่ desktop
  • Command+Shift+4: creenshot แบบ เลือกพื่นที่ที่ต้องการ  และ save file ไว้ที่ desktop
  • Command+Shift+4, แล้วก็กด spacebar, แล้วก็กด click a window: screenshot หน้าต่างหรือ app ที่เปิดทำงาน และ save file ไว้ที่ desktop

macbook-keyboard-print-screen

2. วิธี Print Screen (screenshot) Mac book แล้ว Save File  to Clipboard in Mac OS X

  • Command+Control+Shift+3: screenshot แบบ full screen แล้วระบบจะ saves ไว้ที่ clipboard เพื่อที่เราจะนำไปวางที่โปรแกรม อื่น ๆ เช่น photoshop หรือ Microsoft Word
  • Command+Control+Shift+4, then select an area: screenshot แบบ เลือกพื่นที่ที่ต้องการ แล้วระบบจะ saves ไว้ที่ clipboard
  • Command+Control+Shift+4, then space, then click a window:  screenshot หน้าต่างหรือ app ที่เปิดทำงาน แล้วระบบจะ saves ไว้ที่ clipboard

วีดีโอแนะนำ การ print screen