สมัคร”เราชนะ”สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

0
68

ขั้นตอนลงทะเบียน ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’

เราชนะ.com

          ข้อมูลจากกระทรวงการคลังได้ระบุว่า โครงการ “เราชนะ” เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิดให้ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ รับสิทธิ 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-25 ก.พ. 2564 นี้เท่านั้้น ดังนั้นให้เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโดยสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เราชนะคือ        “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด “

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการใช้สิทธิ “เราชนะ”

  1. นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card)ติดต่อขอใช้บริการลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยเคลื่อนที่พิเศษของธนาคารกรุงไทย
  2. เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนระบบของธนาคาร โดยจะให้กรอก ชื่อ นามสกุล บัตรประชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดต่อได้ ซึ่งอาจจะเป็นตนเอง หรือ บุคคอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ระบบจะให้มีการยืนยัน โดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)และกำหนดรหัส (PIN Code 6หลัก) พร้อมทั้งถ่ายรูปใบหน้ายืนยัน และ ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากผ่านคุณสมบัติการคัดกรองจะได้รับวงเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  5. วงเงินที่ได้รับ สัปดาห์แรก จะเริ่มโอนวันที่ 5 มี.ค.นี้ แต่จะเป็นยอดที่มีการตกเบิกรวมเป็น 4 พันบาท และสัปดาห์ถัดไปจะโอนให้สัปดาห์ละ 1 พันบาท รวมทั้งสิ้นเป็น 7 พันบาท
  6. เมื่อได้รับวงเงินแล้วให้นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อร้านค้าที่เราจะใช้บริการ โดยร้านค้าจะสแกนบัตรประชาชน จากนั้นให้ยืนยันการชำระเงินด้วยรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้ ธนาคารกรุงไทย

เราชนะ.com