สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ✓

0
3032

อยากได้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทำอย่างไร

     เครื่องหมายถูก ( Check mark – Tick symbol) ใช้เพื่อสื่อถึงความหมายว่า “ใช่”, “อนุมัติ”, “ถูกต้อง”, “เสร็จสมบูรณ์” หรือ “ฉันเลือกสิ่งนี้” ในช่องทำเครื่องหมาย บางครั้งมันก็ถูกใช้เพื่อเลือกรายการในรายการตรวจสอบหากต้องการใช้ สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ใส่ในเอกสาร หรือ ใช้สัญลักษณ์ในโลกโซเซียสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสวยงานหรือเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาง่ายมากขึ้น ตัวอย่างการใส่ “เครื่องหมายถูก” ดังนั้นบทความนี้มีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้

✅✔✓☑ Check mark – Tick symbol

สามารถเลือกรูปแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกได้เลย คลิกได้ที่นี