ห้าม! หันหัวที่นอนไปทิศไหน ตามความเชื่อของคนไทย

0
1150

          ห้องนอน เป็นห้องส่วนตัวซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไม่ว่า จะด้วย การใช้แรงกาย แรงสมอง หรือ แรงใจ มนุษย์เราใช้เวลานอนประมาณ 1 ส่วน 3 ของชีวิต และส่วนมากจะเลือกห้องนอนที่เงียบสงบ อุณหภูมิพอเหมาะ อากาศถ่ายเทดี และที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยที่ให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการหันทิศหัวเตียงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก หรือแม้ทิศตะวันตก เพราะมีความเชื่อว่า ทิศหัวนอน หรือ ทิศเตียงนอน มีผลต่อชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราควรหันหัวที่นอนไปทิศไหน ไปดูกันเลย

1.ทิศตะวันตก

          ทิศต้องห้ามตามความเชื่อของคนไทย เป็นทิศของคนตาย หรือ เป็นทิศผีนอน ทิศแห่งความโชคร้าย และเชื่อว่า จะทำให้อายุผู้นอนสั้นลง จึงไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศนั้น

2. ทิศเหนือ

          ทิศนี้จะทำให้มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี แสวงหาทรัพย์ได้ดี เลี้ยงดูบริวารทั้งคนรอบข้างได้ดีหลุดพ้นจากความยากจน

3.ทิศตะวันออก

          ทิศนี้จะทำให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นคงในการครอบครองหลักทรัพย์

4.ทิศใต้

          ทิศนี้จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในการติดต่อการค้าต่างประเทศ เดินทางไปไหนมาไหนก็จะราบรื่นดี รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง