อย่าเฉย…เกิดชาปลายมือปลายเท้า ต้องอ่าน!

0
286

          อาการชาเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาท หลายคนเคยเกิดอาการนี้ หลายคนเกิดอาการเพียงชั่วครู่หรือมีอาการอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความรำคาญ

          สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า แขน และส่วนอื่นๆได้ เป็นอาการที่มีความรู้สึกเจ็บแปล๊บ ๆ เหมือนไฟช็อต เจ็บจี๊ด ๆ เหมือนเข็มทิ่ม หรือไม่มีความรู้สึกเลย

อาการมือเท้าชาสามารถเกิดได้จาก

1.ภาวะขาดวิตามินบี 1 บี 6 บี 12

2.พฤติกรรมอยู่ในอิริยาบถเดินนาน ๆ ไม่ว่าจะท่านั่งหรือท่ายืน รวมไปถึงการใช้มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์บ่อย ๆ ซึ่งจะทำให้เส้นประสาทถูกกดทับ

3.คนที่ดื่มสุราเป็นประจำ มีภาวะติดสุรา หรือเป็นผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง

4.เป็นผู้ป่วยด้วยโรคทางภูมิคุ้มกัน เช่น โรครูมาตอยด์ โรค SLE รวมทั้งการติดเชื้อไวรัส

5.เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 

การบรรเทาอาการจากอาการมือเท้าชา

1.รับประทานอาหารที่ให้มีปริมาณวิตามินB1 พบได้ในธัญพืช ข้าวไม่ขัดสี สารสกัดจากยีสต์ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว

2.รับประทานอาหารที่ให้มีปริมาณวิตามิน B6 พบได้ในอาหารจำพวกปลาทูน่า ผักโขม หรือผักตระกูลปวยเล้งและกล้วย

3.รับประทานอาหารที่ให้มีปริมาณวิตามิน B12 ได้จากไข่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเลประเภทกุ้ง ปู และผลิตภัณฑ์นม

4.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์ส่งผลต่อเส้นใยประสาท

5.เปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ อย่าอยู่ในท่าเดิมซ้ำ ๆ เช่น นั่งไขว่ห้างเป็นเวลานาน อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม

6.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ