ออมสิน เงินฝากให้ดอกเบี้ยสูงสุด 10.8%

0
52

ธนาคารออมสิน เปิดรับฝากเงินดอกเบี้ยสูง 10.8%

ดอกเบี้ยสูง 10.8% ของธนาคารออมสิน เป็นการฉลองครบรอบปีที่ 108 “ธนาคารออมสิน” ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้เปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ รางวัลละ 10,000 บาท อีกทั้งเปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8% ต่อปี พิเศษ ซึ่งสามารถจองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า 25-26 มี.ค. 2564 เมื่อเริ่มฝากครบ 500 บาท มีสิทธิได้รับกระปุกธนาคารออมสิน 108 ปี ฟรี
โดยเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี  ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 1 -15 เม.ย.2564 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เปิดรับฝากตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หรือวงเงินจองสิทธิจะหมด ดังนี้
– วันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
– วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท

ช่องทางเปิดลงทะเบียน คือเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ Line Official : @GSBSociety

เงื่อนไขการฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

  1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
  2. แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น
  3. ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น
  4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

วันที่ 1 – 80 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี

วันที่ 81 – 100 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี

วันที่ 101 – 108 : ร้อยละ 10.80 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.27 ต่อปี)

  1. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น
  2. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน
  4. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม
ที่มารูปภาพ:GSB