เข้า Microsoft Teams ไม่ได้

0
4969

วิธีแก้ปัญหาใช้งาน Microsoft Teams ไม่ได้

Microsoft Teams คืออะไร ?

     Microsoft Teams เป็น เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุมทำงานร่วมกับ Office 365 เช่น จัดการการสนทนา ไฟล์แพร้อมท้าชนทุกแอพสื่อสาร
โดย Microsoft Teams มีจุดเด่นในด้านความสะดวกสบาย ใช้งานได้ง่าย รวมถึงยังมีการจัดการแบ่งพื้นที่หรือกลุ่มในการทำงานกันอย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถใช้งาน Microsoft Teams ได้ฟรี สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Windows , Mac OS, Linux หรือ iOS, Android  สามารถใช้งานบน Web Browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอีกด้วย

วิธีการใช้งาน Microsoft Teams

– ติดตั้ง Microsoft Teams ลงอุปกรณ์ที่เราใช้งาน

สำหรับติดตั้ง PC : https://teams.microsoft.com/downloads
สำหรับติดตั้ง Smart Phone: ระบบปฏิบัติการ iOS(App Store – Apple) และ Android (Google Play Store)
สำหรับติดตั้ง Web Application: https://products.office.com/th-th/microsoft-teams

-เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้ลงทะเบียนการใช้งาน

-Microsoft จะสร้างบัญชีทีมของคุณแล้วตั้งค่าให้คุณใช้งาน

-Microsoft Teams พร้อมให้คุณเริ่มใช้งานโดยให้คุณดาวน์โหลด

– เมื่อคุณเริ่มใช้งานทีม คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นเพื่อร่วมการสนทนากับคุณได้