เช็คสิทธิ” ม.33เรารักกัน”

0
34

เช็คสิทธิ์พร้อมยืนยันตัวตน “ม.33 เรารักกัน”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกที่มีการประกาศผลโครงการ เรารักกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งว่าให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสวัสดิการประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท สามารถตรวจสอบสถานะได้แล้ว หากใครเช็คสิทธิแล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ” ก็ต้องทำการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และหากใครที่ “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ” ได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม นี้ และจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิวันที่ 5 เมษายน

วิธิการตรวจสอบสถานะ โคงการ”ม33เรารักกัน” มีดังนี้

1.เข้า www.ม33เรารักกัน.com

2. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด

4. กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิทธิ ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม33 เรารักกัน” พร้อมทั้งจะแจ้งข้อมูลรายละเอียด หากไม่ได้รับสิทธิ ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ”