โครงการทัวร์เที่ยวไทย และ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

0
219

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

หลังจากที่ได้มีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้วทาง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส3 ออกมาแล้วได้มีการขยายเวลาให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือน พ.ค.ไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค.นี้โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3 นี้จะมีการขยายสิทธิ์ให้เป็น 2 ล้านสิทธิ์ (จากเดิม 6ล้านสิทธิ์เต็มแล้ว) ซึ่งจะเป็นการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 5,700 ล้านบาท และยังมีการปรับเงื่อนไขใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการการทุจริตขึ้นอีก

ปรับเงื่อนไขใหม่ของโครงการดังนี้

 • ปรับการจ่ายค่าห้องพัก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และถุงเงิน เพิ่มระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อเข้าเช็กอิน
 • ปรับ E-Voucher ร่วมจ่าย 40% จากเดิม 900 ในวันธรรมดา และ 600 บาท ในวันหยุด เป็น 600 บาทราคาเดียวต่อวัน
 • ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น
 • ประชาชนทั่วไปจะมีการปรับระยะเวลาการจองห้องพักล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ทางกรุงไทยส่งข้อมูลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
 • ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม-ที่พัก ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ททท.เข้าตรวจสอบ โดยจะนำข้อมูลห้องพักที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย แต่ละโรงแรมต้องส่งจำนวนห้องพัก ราคาทั้งหมดให้กับ ททท.จากนั้นจะเป็นการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

อีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลใช้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า แต่เพิ่มกลุ่มคนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป ไม่ได้จำกัดแค่ช่วงอายุสูงวัยอย่างเดียวแล้ว โดยโครง ทัวร์เที่ยวไทย มีวงเงิน 5,000 ล้านบาท

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 • ทางรัฐบาลสนับสนุน 40% ไม่เกินคนละ 5000 บาท โดย 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ทางรัฐบาลมีโควต้า 1 ล้านสิทธิ์
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
 • ท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ ททท. อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน พร้อมระบุโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ที่ชัดเจน ในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
 • แพ็กเกจที่เลือกไปท่องเที่ยวจะต้องเป็น การเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
 • บริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย ต่อ 1 บริษัท
 • ซื้อโปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย ต้องจ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง
 • ป้องกันการทุจริตด้วยการ กำหนดให้มีการ สแกนคิวอาร์โค้ด และ สแกนใบหน้า ของนักท่องเที่ยว ระหว่างทัวร์หรือเดินทางไปยังโรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย
 • ระยะเวลาโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นระยะเวลา 4 เดือน