โครงการ “ม.33 เรารักกัน”

0
22

การรับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

    เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ทั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 เบื้องต้น รูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะ โดยนำเงินเข้าแอพพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์ และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้เอง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการ “เราชนะ” ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาท โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 หากผู้ประกันตนผ่านการคัดกรองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 

เงื่อนไขหลักสำหรับผู้ที่มีสิทธิ “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

– มีเงินฝากในบัญชีทุกสถาบันการเงินไม่เกิน 500,000 บาท

– เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33

– อยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รูปแบบ”โครงการ ม.33 เรารักกัน”

– ผู้ที่มีสิทธิ คือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน

– เริ่มจ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน มีนาคม 2564

– ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์

– เงินจะเข้า “เป๋าตัง” ทุกๆ วันจันทร์ เริ่ม 22,29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท