โครงการ เราผูกพันหลักเกณฑ์ มีอะไรบ้าง?

0
53

หลังจากโควิด-19 ระลอก 2 แพร่ระบาดมาอีกรอบ ทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆออกมาเยียวยาประชนหลายโครงการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น เราชนะ , เรารักกัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแต่ทั้ง 2 โครงการที่กล่าวมานี้ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย, ลูกจ้างชั่วคราว , ลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจ ทางกระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการ เราผูกพัน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการเยียวยาในมาตรการ เราผูกพัน มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

เราผูกพันหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา

ในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งว่าหลักเกณฑ์เราผูกพันนั้นยังอยู่ในระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ในเบื้องต้นทางปลัดกระทรวงการคลังโดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะได้ออกมาชี้แจงว่ามาตรการเราผูกพันยังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายเงินว่าจะให้ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ จะเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งทางกรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้อยู่แล้วทุกเดือนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วประมาณ 1 ล้านคน และลูกจ้างพนักงานรัฐอีกประมาณ 2 แสนคน คาดการณ์ว่าเงินเยียวยานั้นน่าจะน้อยกว่ามาตรการเรารักกัน ม.33 ที่ให้คนละ 4000 บ. อย่างแน่นอน และผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนั้นไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเนื่องจากมีฐานข้อมูลอยู่แล้วในระบบบัญชีกลาง ก็คงต้องรอสรุปความชัดเจนของโครงการ เราผูกพัน กันอีกทีหลังสงกรานต์ค่ะ