10 อาชีพเงินเดือนมากที่สุดในปี 2564

0
584

          ในประเทศไทยในปี2564มีอาชีพไหนบ้างที่มีเงินเดือนสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทางจ๊อบส์ดีบีซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม หางานชั้นนำของเอเชียได้มีการรวบรวมข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละประเภทงานแบ่งตามระะดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงระดับผู้บริหาร ลองไปดูกันว่า10 อาชีพเงินเดือนมากที่สุดในปี 2564 ของพนักงานไทยมีอาชีพอะไรกันบ้างค่ะ

 

🔴 ระดับเจ้าหน้าที่ 🔴

10. งานการตลาด งาน PR เช่น พนักงานขายอีเวนต์ แบรนด์แอมบาสเดอร์
– ช่วงเงินเดือน 20,524 – 32,589 บาท

9. งานจัดซื้อ เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้าและบริการ
– ช่วงเงินเดือน 20,829 – 33,442 บาท

8. งานประกันภัย เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย เจ้าหน้าที่รับประกันธุรกิจ
– ช่วงเงินเดือน 21,025 – 34,860 บาท

7. งานธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ นักวิเคราะห์ด้านการเงิน
– ช่วงเงินเดือน 21,036 – 37,623 บาท

6. งานวิศวกรรม เช่น พนักงานขายงานวิศวกร วิศวกรไฟฟ้า
– ช่วงเงินเดือน 21,406 – 35,571 บาท

5. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า นักวิเคราะห์ธุรกิจ
– ช่วงเงินเดือน 21,599 – 35,283 บาท

4. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น เภสัชกร เจ้าหน้าที่บำบัด
– ช่วงเงินเดือน 21,945 – 37,320 บาท

3. งานโทรคมนาคม เช่น วิศวกรระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่เทคนิค
– ช่วงเงินเดือน 22,785 – 38,612 บาท

2. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ นักกฎหมาย
– ช่วงเงินเดือน 22,872 – 39,331 บาท

1. งานไอที เช่น โปรแกรมเมอร์ พนักงานฝ่ายไอที
– ช่วงเงินเดือน 23,255 – 41,122 บาท

 

🔴 ระดับหัวหน้างาน 🔴

10. งานธุรกิจและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีพนักงาน
– ช่วงเงินเดือน 34,919 – 56,372 บาท

9. งานการตลาด งาน PR เช่น หัวหน้างานบริหารงานลูกค้า หัวหน้างานการตลาด
– ช่วงเงินเดือน 35,037 – 59,943 บาท

8. งานขนส่ง เช่น หัวหน้าโกดังสินค้า หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า
– ช่วงเงินเดือน 35,049 – 55,642 บาท

7. งานธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์การเงิน นักตรวจสอบบัญชีระดับกลาง
– ช่วงเงินเดือน 35,124 – 64,460 บาท

6. งานบัญชี เช่น นักบัญชีระดับกลาง
– ช่วงเงินเดือน 35,252 – 58,403 บาท

5. งานประกันภัย เช่น หัวหน้าส่วนรับประกันธุรกิจ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
– ช่วงเงินเดือน 35,802 – 63,790 บาท

4. งานบริการเฉพาะทาง เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้สอบบัญชี
– ช่วงเงินเดือน 35,962 – 63,888 บาท

3. งานไอที เช่น นักวิเคราะห์ระบบ Developer
– ช่วงเงินเดือน 36,522 – 66,920 บาท

2. งานโทรคมนาคม เช่น วิศวกรเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบ (JAVA)
– ช่วงเงินเดือน 36,541 – 67,134 บาท

1. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น หัวหน้างานบริหารผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ
– ช่วงเงินเดือน 36,857 – 64,787 บาท

 

🔴 ระดับผู้จัดการ 🔴

10. งานวิศวกรรม เช่น ผู้จัดการสถานที่ ผู้จัดการวิศวกร
– ช่วงเงินเดือน 51,237 – 84,776 บาท

9. งานขนส่ง เช่น ผู้จัดการด้านขนส่ง ผู้จัดการโกดัง
– ช่วงเงินเดือน 51,302 – 80,680 บาท

8. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
– ช่วงเงินเดือน 51,615 – 88,427 บาท

7. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้จัดการทรัพยากรฝ่ายบุคคล
– ช่วงเงินเดือน 51,803 – 85,079 บาท

6. งานบัญชี เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
– ช่วงเงินเดือน 52,061 – 86,158 บาท

5. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
– ช่วงเงินเดือน 52,274 – 90,941 บาท

4. งานโทรคมนาคม เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที ผู้จัดการด้านโทรคมนาคม
– ช่วงเงินเดือน 52,353 – 94,607 บาท

3. งานธนาคาร เช่น ผู้จัดการด้านการเงิน นักวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ
– ช่วงเงินเดือน 52,993 – 94,481 บาท

2. งานไอที เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที ผู้จัดการโครงการด้านไอที
– ช่วงเงินเดือน 54,435 – 93,324 บาท

1. งานประกันภัย เช่น นักวางแผนธุรกิจ
– ช่วงเงินเดือน 55,762 – 90,716 บาท

 

🔴 ระดับผู้บริหาร 🔴

10. งานวิศวกรรม เช่น ผู้บริหารโครงการ
– ช่วงเงินเดือน 102,298 – 153,763 บาท

9. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– ช่วงเงินเดือน 104,714 – 156,134 บาท

8. งานบัญชี เช่น ผู้อำนวยการด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
– ช่วงเงินเดือน 104,978 – 159,970 บาท

7. งานไอที เช่น ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้อำนวยการโครงการ
– ช่วงเงินเดือน 105,135 – 160,033 บาท

6. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้บริหารพนักงานขายบริการด้านการแพทย์
– ช่วงเงินเดือน 106,630 – 158,478 บาท

5. งานการผลิต เช่น ผู้บริหารฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการทั่วไป
– ช่วงเงินเดือน 109,566 – 161,045 บาท

4. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา
– ช่วงเงินเดือน 109,726 – 160,753 บาท

3. งานธนาคาร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
– ช่วงเงินเดือน 112,917 – 165,114 บาท

2. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการ
– ช่วงเงินเดือน 113,271 – 161,588 บาท

1. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
– ช่วงเงินเดือน 113,563 – 164,071 บาท