5 จังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในไทย

0
521

          ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธและชาวพุทธเราก็นิยมเข้าวัดทำบุญ ฟังหลักธรรมคำสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติและวัดยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งแต่ละวัดก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค มีข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรามีวัดทั้งหมดถึง 41,340 แห่ง แบ่งออกเป็นวัดพระอารามหลวง 310 แห่ง และ วัดราษฎร์ 41,030 แห่ง แล้วมีจังหวัดไหนบ้างที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย ไปติดตามดูกันเลย กับคลิป 5 จังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในไทยค่ะ

         จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นดินแดนแห่งอุทยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกจากการขุดค้นพบซากโครงกระดูกและโบราณวัตถุที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีวัดทั้งหมด 1,447 แห่ง วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดโพธิสมภรณ์, วัดป่าภูก้อน, วัดป่าบ้านตาด

 

 

          จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัดทั้งหมด 1,462 แห่ง วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดหนองแวงพระอารามหลวง, วัดถ้ำผาเกิ้ง, วัดทุ่งเศรษฐี

 

          จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจุบันมีวัดทั้งหมด 1,585 แห่ง วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดบูรพาภิราม, วัดประชาคมวนาราม, วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

 

          จังหวัดอุบลราชธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆ ว่า อุบลฯเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีวัดทั้งหมด 1,801 แห่ง วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดมหาวนาราม, วัดทุ่งศรีเมือง, วัดหนองป่าพง

 

          จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัดทั้งหมด 2,107 แห่ง วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดบ้านไร่, วัดหลวงพ่อโต, วัดป่าภูหายหลง