article คืออะไร

0
922

มาทำความรู้จักความหมายของ ”Article”

   

      ”Article” หมายถึง หมายถึง คำนำหน้าคำนามมีหน้าที่เพื่อบ่งบอกจำนวนในภาษาอังกฤษ

Article แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Indefinite Article ได้แก่ a และ an คือ คำนำหน้านามที่ไม่ระบุเจาะจง กล่าวถึงคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆไป ไม่ระบุแน่ชัด

a ใช้หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือขึ้นต้นด้วยสระที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์
ตัวอย่างเช่น
– A cat is sleeping. แมวตัวหนึ่งกำลังนอนหลับ

an ใช้นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) หรือคำที่ขึ้นต้นด้วย h และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ
ตัวอย่างเช่น
– There is an egg on the table. มีไข่ฟองหนึ่งบนโต๊ะ

2. Definite Article ได้แก่ the คือ ใช้นำหน้านามแล้วทำให้นามตัวนั้นมีความหมายชี้เฉพาะเจาะจง หรือบ่งชัดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีและนำหน้านามที่มีพียงอันเดียวในโลก
ตัวอย่างเช่น
– The pyramids of Giza. ปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า
– The tea in this pot is cold. ชาในหม้อนี้เย็นแล้ว (เฉพาะที่อยู่ในหม้อนี้เท่านั้น)

 

     

     ในของบทความนี้ได้อธิบายการใช้ ”Article” เบื้องต้นและความหมายที่ควรเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อใช้ในการเรียน การทำงาน และ การใช้ในชีวิตประจำวัน