B2C คืออะไร ?

0
403

ธุรกิจแบบ B2C มีลักษณะอย่างไร

ความหมายของ B2C

B2C ย่อมาจาก Business to Consumer หมายถึง ธุรกิจการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่มีตัวกลาง ไม่ต้องเสียต้นทุนให้กับพ่อค้าคนกลาง ธุรกิจประเภทนี้จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะเป็นธุรกิจที่ง่าย ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกมาก เพราะฉะนั้นการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจประเภทนี้
ตัวอย่างธุรกิจ B2C ประเภทสินค้า เช่น ขายเสื้อผ้า ขายเครื่องสำองค์ ขายรองเท้า ขายหนังสือ เป็นต้น และประเภทบริการ เช่น สปา ฟิตเนส สถาบันกวดวิชา เป็นต้น

ข้อดีของธุรกิจแบบ B2C

  • ผู้ขายได้กำไรมากขึ้น เพราะไม่มีพ่อค้าคนกลาง
  • ทำให้มีโอกาสขายได้มากขึ้น
  • เก็บเงินจากผู้บริโภคได้ทันทีเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้า
  • สร้างการขายตรงทั่วโลกผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Social Network
  • ผู้ขายกับผู้บริโภครับทราบความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสียของธุรกิจแบบ B2C

  • เพิ่มค่าใช้จ่าย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำตลาดค่อนข้างมาก
  • เพิ่มความเสี่ยงในการทำธุรกิจที่ผู้ขาย
  • ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีเงินทุนเนื่องจากมีจำนวนการสั่งซื้อที่ค่อนข้างมาก