CRM คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

0
380

ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมาย เล็กบ้าง ใหญ่บ้างและแน่นอนว่าการแข่งขันทางการตลาดย่อมสูงขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นนอกจากการที่เราจะเพิ่มยอดขายด้วยการขยายฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว การที่ทำให้ลูกค้าเก่ายังภักดีในแบรนด์ของเรามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ และนำไปบอกต่อกันปากต่อปาก ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการใช้ระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในธุรกิจของตัวเองกันอย่างแพร่หลาย บทความนี้จึงจะขอพูดถึงระบบ CRM คืออะไรกันค่ะ

CRM คืออะไร?

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี หรือ Loyalty ต่อแบรนด์ให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำและไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง โดยการใช้ CRM จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มฐานลูกค้าแล้วยังช่วยในเรื่องของเก็บข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในระบบแบบครบวงจร ทั้งพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เช่น พฤติการการใช้สินค้าตามฤดูกาล พฤติกรรมการใช้สินค้าช่วงวันหยุดและช่วงวันธรรมดา นอกจากนี้ CRM ยังเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติของลูกค้า ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จำนวนครั้งที่เคยติดต่อเรา และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยทำให้เรามีฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าคู่แข่ง

ประโยชน์ของ CRM

  • เพิ่มรายได้จากการขายมากขึ้น (Revenue Increase) 
  • ค้นหากลยุทธิ์การตลาดได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า(Optimize Marketing Strategy)
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency)
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Support)
  • การบริการที่ดีขึ้น (Service Improvement)