Engagement คืออะไร

0
163

Engagement คืออะไรบนธุรกิจออนไลน์

Engagement (อ่านว่า เอ็น-เกจ-เม้น) มีความหมายในธุรกิจออนไลน์ว่า การมีส่วนร่วม หรือ การสร้างความสัมพันธ์ กับคอนเทนต์ที่แบรนด์ หรือ เจ้าของสินค้าได้นำเสนอ จะแสดงได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คลิกดูรูป, คลิกดูวิดีโอ,การคลิกลิงก์ในบทความ หรือ ที่รู้จักกันว่า Like, Comment, Share ทุกการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจะถูกนับว่าเป็น Engagement ทั้งหมด เป็นตัวสำคัญในการวัดคุณภาพโฆษณาได้อีกด้วย

ปัจจัยหลักในการเพิ่ม Engagement

1. ทำความเข้าใจลูกค้าให้ชัดเจน
     ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ว่าต้องการอะไร มีความสนใจในตัวสินค้าอย่างไร หากแบรนด์เข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว ทำให้กลุ่มลูกค้าได้รับข้อมูลสิ่งที่ต้องการได้เป็นอย่างดี ก็สามารถเพิ่ม Engagement ได้เป็นอย่างดี

2.สร้าง Contentที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
     การทำ Content ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ Content นั้นว่า กลุ่มลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ที่กลุ่มลูกค้าเจอได้เป็นอย่างดี

3.เลือกเวลาในการนำเสนอแบรนด์
     สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการสร้าง Engagement ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพคือการนำเสนอคอนเทนต์ของแบนด์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากแบรนด์ของเราเลือกช่วงเวลาที่โพสต์ถูกเวลาโอกาสที่คอนเทนต์จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

4.นำเสนอแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ
     การนำเสนอคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แบรนด์อยู่ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา และอาจทำ Content นั้น ๆ กลายเป็นอันดับต้น ๆได้ไม่ยาก

5.เลือก Influencer ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
     ปัจจุบันนั้น Influencer มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการบนตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก การเลือก Influencer ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนการเลือกกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เพราะมีความชอบ หรือความสนใจที่คล้ายกัน อีกทั้งยังมีอิทธิพลทางความคิดกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี