มาดูวิวัฒนาการของ iOS กัน จากอดีต iOS 1 ถึง iOS 8

0
619

iOS 8 ตัวตอนรับ iPhone 6 และเพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลด มาดูวิวัฒนาการของ iOS กัน จากอดีต iOS 1 ถึง iOS 8
The-Evolution-of-iOS-1-to-8_736px
ที่มา: https://www.7dayshop.com/blog/ios-timeline/