Frequency คืออะไรในโลกออนไลน์ ?

0
76

Frequency มีความหมายว่าอย่างไร

     Frequency อ่านว่า (ฟรี-คเว็นซิ) แปลว่า ความถี่ และมี ความหมายในตลาดออนไลน์ คือ ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งทั้งหมดที่กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณากี่ครั้ง ยิ่งความถี่มากขึ้น แต่บางครั้ง Frequency สูงไปการตัดสินใจในการเลือกสินค้าอาจจะลดลงได้ เพราะเมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาหลายรอบจนทำให้ความถี่มีมากไปจะกลายเป็นความถี่ที่เกินจำเป็นและอาจจะทำให้คนเกิดความเบื่อหน่าย รำคาญ แถมอาจจะกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีไปได้

 

สูตรคำนวณ Frequency

FREQUENCY = IMPRESSIONS (จำนวนครั้งที่เห็น) / REACH (จำนวนเครื่องที่เห็น)