Gen Baby Boomer รู้หรือไม่? พวกเขาเติบโตมากับอะไรบ้าง นิสัยเป็นอย่างไร..

0
422
          คน Gen (เจ็น) Baby Boomer (เบบี้บูมเมอร์) หรือคน Gen B คือคนที่เกิดช่วงประมาณปี 2489 – 2507 สาเหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า Baby boomer นั้น เนื่องมาจากว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผู้คนล้มตายจากสงครามเป็นจำนวนมาก หลังจากที่สงครามสงบลงผู้ที่รอดชีวิตก็แต่งงานมีลูกและต้องการแรงงานจำนวนมากมาช่วยในการฟื้นฟูประเทศ จึงมีค่านิยมของการมีลูกหลายๆคนเพื่อมาช่วยเป็นแรงงาน และเป็นที่มาของคำว่าลูกดก หรือ เบบี้บูมเมอร์ ดังนั้นคนยุคเบบี้บูมเมอร์ส่วนใหญ่จึงเกิดมาภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ค่ะ พวกเขาเติบโตมาและมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1.ชอบความมั่นคง
          เนื่องจากเกิดมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งยังเป็นยุคของความลำบาก ทำให้คนรุ่น Baby Boomer เป็น Generation ที่ต้องการความมั่นคงของหน้าที่การงาน จะเห็นได้ว่าคนรุ่นนี้มักอยากให้ลูกหลานมีหน้าที่การงานและเงินเดือนที่มั่นคง
2.มีความอดทนมีระเบียบ
          นั่นเป็นเพราะว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ เกิดมาในยุคของความลำบาก ไม่มีความสะดวกสะบายมากนักจึงทำให้เป็นคนที่มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ และ กติกาต่างๆ คนในยุคอื่น ๆอาจจะมองคนยุคนี้ว่าเป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เป็นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะ
3.รู้คุณค่าของเงิน
          คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เติบโตมาในช่วงของเศรษฐกิจไม่ได้ดีมากนักจึงมักจะถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวังอย่างที่สุด
4.ทุ่มเทให้กับงานที่ทำ
          คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับคนวัยเดียวกันเพื่อให้ได้งาน เนื่องจากในยุคนั้นประเทศต่างๆ ก็ต่างกำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม คนกลุ่ม Baby Boomer ก็เลยจำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เรียกได้ว่ามีชีวิตเพื่อการทำงานกันเลยทีเดียวค่ะ
5.เชื่อมั่นในตัวเองสูง
          คนกลุ่มนี้เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว และมั่นใจว่าตัวเองผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาเยอะ จึงทำให้คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่น
6.ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยี
          ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็นยุคของโทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยและคนในรุ่นเบบี้บูมเมอร์จะเริ่มใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ยากมาก เช่นการเล่นไลน์ เล่นเฟสบุ๊กเป็นต้น ไม่ได้มีการค้นหาข้อมูล ความรู้หรือสิ่งที่สนใจ จากอินเทอร์เน็ตมากนักค่ะ