How to เมื่อกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้

0
113

ทำอย่างไรเมื่อใช้ปุ่มกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้บน Windows 10

     เชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหาใช้ปุ่มกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาบน Windows 10 แบ่งออกเป็น 3 เวอร์ชั่นดังนี้

  • Windows 10 เวอร์ชั่น 1709

ไปที่เมนู Settings
> คลิก Time & Language
> คลิก Region & language
> คลิก Additional date, time, & regional settings
> คลิก Change input methods > คลิก Advanced settings
> คลิก Change language bar hot keys
> คลิก Change key sequence
> เลือกตัวหนอนตามที่คุณต้องการ จากนั้นให้ คลิก OK
> คลิก Apply
> คลิก OK

  • Windows 10 เวอร์ชั่น 1803

> Desktop กดรูปภาษามุมล่างขวา > Language preferences
> คลิก Advanced keyboard settings
> คลิก Language bar options
> คลิก Advanced Key Settings
> คลิก Change Key Sequence
> คลิก Grave Accent (~) ที่อยู่ในหมวด Switch Input Language จากนั้นคลิก OK ตามด้วยคลิก Apply และคลิก OK อีกหน้าต่าง

  • Windows 10 เวอร์ชั่น 1809

> คลิกที่ภาษา และคลิก Language preferences
> คลิกที่ “Spelling, typing & Keyboard settings
> คลิก Advanced keyboard settings
> คลิก Language bar options
> คลิก Advanced Key Settings และคลิก Change Key Sequence
> คลิก Grave Accent (~) ที่อยู่ในหมวด Switch Input Language จากนั้นคลิก OK ตามด้วยคลิก Apply และคลิก OK อีกหน้าต่าง