วิธีเลือกซื้อแรม (RAM) หน่วยความจำชั่วคราว

0
35

การเลือกซื้อแรม (RAM) สำหรับคอมพิวเตอร์อาจจะมีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพ:

  1. ตรวจสอบความเข้ากันกับเมนบอร์ด: แรมที่คุณเลือกต้องเข้ากับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบว่าเมนบอร์ดของคุณรองรับแรมประเภทใด (เช่น DDR4) และประสิทธิภาพสูงสุดที่รองรับ

  2. ความจุ: กำหนดความจุแรมที่คุณต้องการตามการใช้งานของคุณ สำหรับการใช้งานทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น ท่องเว็บ ทำเอกสาร และอื่น ๆ ความจุ 8GB ถึง 16GB อาจเพียงพอ แต่ถ้าคุณใช้งานโปรแกรมหรือเล่นเกมที่ต้องการความจุแรมมากขึ้น อาจต้องพิจารณาใช้แรมความจุสูงกว่า

  3. ความเร็ว: มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ ความเร็วของแรมสามารถระบุในรูปแบบ MHz (เช่น 3200MHz) โดยทั่วไปความเร็วสูงกว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่ต้องแน่ใจว่าเมนบอร์ดของคุณรองรับความเร็วนั้น

  4. การรองรับ Dual Channel หรือ Quad Channel: หากเมนบอร์ดของคุณรองรับการใช้งานแรม Dual Channel หรือ Quad Channel คุณอาจต้องซื้อแรมในชุดของ 2 หรือ 4 แถวเพื่อให้การใช้งานแรมมีประสิทธิภาพสูง

  5. ราคา: พิจารณางบประมาณของคุณ และเปรียบเทียบราคาของแรมจากหลายๆร้าน อาจมีรุ่นแรมที่มีราคาที่คุ้มค่ามากกว่ารุ่นอื่น ๆ

  6. แบรนด์: คุณอาจต้องพิจารณาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและรีวิวที่ดี เนื่องจากมีบริษัทที่มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงกว่า

  7. การเป็น ECC RAM: หากคุณอยากได้ความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล คุณอาจพิจารณาใช้ ECC RAM ซึ่งมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูล

  8. ระยะประกัน: ตรวจสอบระยะเวลารับประกันของแรม และความคุ้มครองที่มากกว่านั้น

  9. ความเหมาะสมกับระบบ: ตรวจสอบขนาดและรูปแบบของแรมว่าจะพอดีกับเคสของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ และว่ามีสิ่งที่จำเป็นเพิ่มเติมเช่น heatsink หรือไม่

  10. อุปกรณ์เสริม: ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม เช่น RGB lighting หรือไม่ หากคุณอยากการแต่งคอมพิวเตอร์


หลังจากที่คุณพิจารณาตามหัวข้อทั้งหมดนี้แล้ว คุณจะสามารถเลือกแรมที่เหมาะกับคอมพิวเตอร์และการใช้งานของคุณได้อย่างเหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าและประสิทธิภาพที่คุณต้องการ | www.pro4289.com