วิธีการลบไฟล์ Cache บน Nexus 7 (2013)

0
407

สำหรับไฟล์ปรีะเภท cache นั้นเป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งในระบบปฏิบัติการ Android ที่เปรียบเสมือนไฟลขยะในระบบปฏิบัติการของเรานั้นเอง โดยไฟล์ประเภทนี้นั้นจะเป็นที่เกิดจากการที่เราเปิดใช้งานของทั้งแอปพิเคชั่น หรือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องของเรานั้นเอง ซึ่งแน่นอนว่าไฟล์แระเภทนั้นหากเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่เราไม่ลบออกไปนั้น อาจจะเพิ่มขนาดพื้นที่ภายนเครื่องของเราได้ง่ายๆ อีกทั้งบางครั้งนั้นอาจจะทำให้เครื่องของเรานั้นทำงานช้าขึ้นกว่าเดิมได้นั้นเอง และสำหรับเพื่อนๆ คนใหนที่ใช้งาน Smartphone อย่างรุ่น  Nexus 7 (2013) นั้นจะมีขั้นตอนการการลบไฟล์ cache ดังนี้

Nexus-7

ลบ app cache

จากที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไฟล์ cache นี้นั้นเกิดขึ้นได้จากทั้งแอปพิเคชั่นหรือไฟล์ต่างๆ ภายในเครื่องของเรา โดยวิธีการลบไฟล์ cache ของแอปพิเคชั่นต่างๆ ภายในเครื่องของเรานั้นให้เราเข้าไปที่ Settings  > app >

Nexus-7-1

จากนั้นให้เราเลือกแอปพิลเคชั่นที่เราต้องการ เมื่อเราเข้าไปที่หน้า app info ให้เรากดที่ปุ่ม Clear Cache

Nexus-7-3

จากนั้นให้เรากดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อยืนยัน

ลบไฟล์ cache ของ system

สำหรับไฟล์ cache ภายใน system ของเรานั้น จะมีขั้นตอนการลบที่ไม่ยากมาก โดยให้เรากดปุ่ม Power และ Volume Down ค้างไว้ Nexus-7-4จากนั้นเราจะเข้าไปที่หน้าเมนู  bootloader จากนั้นให้เรากดปุ่ม Volume เพื่อเข้าไปที่หน้า Recovery mode ในหน้า Recovery mode

Nexus-7-5

ให้เรากดปุ่ม Volume เพื่อเลื่อนไปเลือกเมนู Wipe cache partition จากนั้นให้เราทำการ Reboot system ขึ้นมาให้อีกครั้ง