Share ข้อมูลผ่านทาง App Extensions บน iOS ง่ายๆ

0
199

หลายๆ ท่านที่ใช้งาน iPhone และ iPad ของทาง Apple ทืทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ iOS นั้น หลายๆ ท่านคงสังเกตุได้เวลาที่เรากดที่ปุ่ม Share ในเคื่องของเรานั้นจะมีแอพพิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมาให้เราเลือกมากมาย โดยเจ้าตัวแอพพิเคชั่นหเล่านั้นเราจะเรียกว่า App Extensions นั้นเอง โดย App Extensions ต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ iOS นั้นเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราตะทำการ Share ข้อมูลต่างๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ตหรือในเครื่องของเราไปให้เพื่อนๆ ผ่านทางช่องทางใดได้บ้างนั้นเอง โดยในการสาธิตการใช้งาน App Extensions ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูวิธีการ Share ข้อมูลผ่านทาง App Extensions ครับ โดยการ Share ขอมูลนั้นจะเป็นการ Share ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานไปให้เพื่อนๆ กันครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

App-Extensions-ios-01

  • ขั้นตอนแรกให้เราเปิดแอพพิเคชั่น Safari และเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะ Share ไปให้เพื่อนๆ ของเรา
  • จากนั้นให้เรากดที่ปุ่มคำว่า Shareทางด้านล่าง(โดยตัวปุ่มShareนั้น จะเป็นรูปสีเหลี่ยมและมีลูกศรชี้ขึ้น) หลังจากที่เรากดปุ่มShareแล้วระบบจะแสดงกรอบขึ้นมาให้เราเลือก โดยจะมีทั้งหมด3ส่วนสำคัญดังนี้
    • AirDrop ในส่วนของการ Share ข้อมูลผ่านทาง AirDrop นั้นจะช่องทางในการ Share ข้อมูลผ่านทางสัญญาณนั้นเอง โดยจะสามารถ Share ข้อมูลไปให้เพื่อนๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้และเปิดสัญญาณ AirDrop เช่นเดียวกัน
    • App ในส่วนนี้จะเป็นการ Share ข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องการ Share ไปให้เพื่อนๆ โดยจะเป็นการ Share ผ่านทางแอพพิเคชั่นต่างๆ ที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปยังเครื่องของเรา อย่าง Message, Mail, Twitter และ Facebook เป็นต้น
    • Action สำหรับในส่วนของตัว Action ทางด้านล่างสุดนั้นจะเป็นการ Setting ต่างๆ เช่น Add Bookmark, Add to Reading List, Add to Home Screen และ Add to Share Link นั้นเอง