เลือกใช้งาน Feature Reader ใน Safari บน iOS เพื่อการอ่านที่ดีกว่า

0
179

หากเพื่อนๆ ใช้งานทั้ง iPhone หรือ Ipad ของทาง Apple ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอย่าง iOS นั้น เพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าปุ่มคำว่า Reader ที่อยู่ข้างๆ กับช่อง Address นั้นคือปุ่มอะไร โดยปุ่ม Reader ดังกล่าวเป็นปุ่ม Feature ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเลือกอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้นมากว่าเดิมนั้นเอง เพราะปรกตินั้น หากเราเข้าไปอ่านบทความยาวๆ ยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ขนาดของตัวอักษรของบทความนั้นจะดูเล็กมาก จนเราจะต้องขยายใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะอ่านได้ แต่ในโหมด Feature อย่าง Reader นี้นั้นตัว Browser อย่าง Safari จะทำการตัดสิ่งต่างๆ ออกไปหมดโดยจะเหลือเพียงแค่ตัวอีกษรของบทความเพียงเท่านั้นเอง สำหรับรูปแบบและลักษณะของการใช้งานของ Feature Reader นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

จากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าปุ่ม Reader บน Safari นั้นจะทำหน้าที่ช่วยให้เราสามารถอ่านเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ นั้นได้ง่ายขึ้น โดยหากเรากดปุ่มดังกล่าวรูปแบบการแสดงผลจะแสดงให้เราในรูปแบบเหมือนกระดาษ A4 และจะมีตัวอักษรอยู่นั้นเอง แต่ในบางเว็บไซต์นั้นอาจจะไม่รองรับ Feature ตัวนี้ โดยเราสังเกตุได้ง่ายที่ปุ่มดงกล่าว ซึ่งหากปุ่มเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเว็บไซต์นั้นรองรับการใช้งานของ Feature ดังดล่าว อีกทั้งในปุ่ม Reader นี้นั้นเรายังสามารถเลือกปรับขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงได้อีกด้วย

ก่อนใช้งาน Reader

Feature-Reader-01

หลังใช้งาน Reader

Feature-Reader-02