Hub คืออะไร?

0
352

Hubคืออะไร? ทำงานอย่างไร

Hub คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกันมีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยม มีความสูงประมาณ 1-3 นิ้ว แล้วแต่รุ่น มีช่องเล็กๆ เอาไว้เสียบสาย Lan ที่ต่อมาจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีหลายรุ่นเช่น Hub 4 port ,8 port ,16 port ,24 port หรือ 48 port กล่าวคือการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องรู้จักกันและสามารถทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้จะต้องเชื่อมโยงผ่านอุปกรณ์ Hub โดยมีสาย Lan เป็นตัวเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายนั้นและทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น ปริ้นเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน

การทำงานของ Hub

  • Hub จะทำการส่งข้อมูลไปให้ทุกๆพอร์ตพร้อมกันสมมติว่าใช้ฮับ 4 พอร์ต เมื่อพอร์ตที่ 1 ต้องการส่งข้อมูลไปพอร์ตที่ 4 ฮับจะทำการส่งข้อมูลจากพอร์ตที่ 1 กระจายไปที่พอร์ต 2,3,4 พร้อมกัน เรียกว่าส่งข้อมูลไปทั้งหมด และถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติส่วนพอร์ตอื่นๆก็ไม่สนใจข้อมูลนั้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบเน็ตเวิร์คมีมากเกินความจำเป็นและไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่งผลทำให้ระบบเน็ตเวิร์คช้านั่นเอง
  • Hub จะไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมๆ กันได้ เช่น พอร์ตที่ 1 ต้องการส่งข้อมูลไปหาพอร์ตที่ 4 ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับพอร์ตที่ 2-3 แต่พอร์ตที่ 2-3 ก็ต้องหยุดรอให้พอร์ตที่ 1 กับพอร์ตที่ 4 ส่งข้อมูลกันเสร็จเสียก่อน
  • การส่งข้อมูลทุกครั้ง Hub จะต้องตรวจสอบก่อนว่าระบบว่างอยู่หรือไม่ ถ้าการตรวจสอบเกิดผิดพลาดและมีการส่งข้อมูลพร้อมกันข้อมูลจะชนกันต้องทำการส่งใหม่

ดังนั้นการใช้ Hub ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำนวนมากจะยิ่งทำให้ระบบเน็ตเวิร์คนั้นช้าลงอย่างมากจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ Hub ทำให้ปัจจุบันมีอุปกรณ์ Switch เข้ามาแทนที่ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ Switch จะตรวจสอบก่อนว่าปลายทางเชื่อมต่อกับพอร์ตใดมันก็ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตนั้นโดยตรง ทำให้ Switch สามารถส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีอุปกรณ์ปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุกๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น