Input คือ อะไร?

0
1315

Input คืออะไร?

Input คือ ข้อมูลหรือชุดคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบประมวลผลข้อมูลโดยจะสามารถส่งข้อมูลผ่านเข้าไปโดยอุปกรณ์นำเข้าต่างๆ ซึ่งตัวอุปกรณ์นำเข้า (Input Device) จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าข้อมูล โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล อาจจะเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียง หรือวิดีโอ เป็นต้น การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมเป็นหลัก อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันดียกตัวอย่างเช่น

  •  แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอินพุตหลักของอุปกรณ์ประเภท ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันแป้นพิมพ์ได้เพิ่มปุ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปุ่มคีย์ลูกศร ปุ่มคีย์ลัด และฟังก์ชันต่าง ๆ

  •  เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่ง ซึ่งใช้ในการควบคุม และเคลื่อนย้ายตำแหน่งบนจอภาพ รวมทั้งการเลือกข้อมูล

  •  ปากกาแสง (Light Pen) เป็นอุปกรณ์มีลักษณะเป็นปากกาที่ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพแบบพิเศษนิยมใช้กับงานด้านการออกแบบ และงานด้านการแพทย์

  • จอยสติ๊ก (Joy Stick) เป็นอุปกรณ์อินพุตที่ใช้ในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยก้านบังคับที่ใช้ควบคุมทิศทาง และปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ในการเล่นเกมส์

หลังจากมีการ input ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาทำการประมวลผล (Processing)แล้วแสดงผลออกมาเป็น Output นั่นเอง