IOS เกิด Error Temperature ขึ้นจะทำอย่างไรดี

0
120

Error Temperature เป็น Error อีกรูปแบบหนึ่งบนระบบปฏิบัติการแบบ iOS นั้นเองครับ โดย Error Temperature บน ระบบปฏิบัติการแบบ iOS นั้นจะไม่เหมือนกับ Error แบบอื่น เพราะจะไม่ได้เกิดจากระบบปฏิบัติการของเราโดยตรง แต่ Error Temperature นี้จะเกิดขึ้นกับตัว Hardware ของตัวเครื่อง iPhone, iPad, iPod เรานั้นเองครับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิด Error นี้ขึ้นกับเครื่องเราได้นั้นก็เป็นสาเหตุมาจากอุณภูมิของตัวเครื่องเรานั้นสูงขึ้นนั้นเองครับ หรือ เราว่างตัวเครื่อง iPhone, iPad, iPod ของเราไว้บริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้นเองครับ โดยในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันครับว่าอาการ Error Temperature นั้นจะเกิดขึ้นตอนใหนได้บ้าง วมไปถึงวิธีแก้ไขอีกด้วยครับ

ios

ลักษณะอาการของตัวเครื่อง iPhone, iPad, iPod ที่เกิด Error Temperature ขึ้น

  • หน้าจอของเครื่องเราจะกลายไปเป็นหน้าจอดำทันที และขึ้น Error Temperature ขึ้น
  • ตัวสัญญาณของตัวเครื่อง iPhone, iPad, iPod ของเราจะลดต่ำลงทันที
  • ตัวกล้องของเครื่องจะทำการ Disable flash ออก

วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันของอาการ Error Temperature

  • หากเครื่องของเราเกิด Error Temperature ขึ้นให้ถอดเคสออกจากตัวเครื่องทันที เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ห้ามนำตัวอุปกรณ์ว่างทิ้งไว้บนรถที่มีอุณภูมิสูง
  • ห้ามนำ iPhone, iPad, iPod ไปว่างใว้ในที่มีอากาศร้อน หรือ ที่มีแสงแดดส่องถึง
  • หากเครื่องของเราเกิดมีอุณภูมิสูงขึ้นให้ปิดการใช้งานของ Bluetooth ทันที
  • หากเครื่องของเราเกิดมีอุณภูมิสูงขึ้นให้ปิดการใช้งานของ Location Services ทันที
  • ไม่ควรชาร์ตแบตเตอรี่บนเตียน หรือ ในบริเวณที่ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี
  • หากเราสังเกตุว่าเครื่องมีอุณภูมืสูงขึ้นให้ทำการเปิด AirPlane Mode ทันที เพราะ AirPlane Mode จะทำการปิดการใช้งานของ GPS, Bluetooth, WiFi ทันที