IPv6 คืออะไร ?

0
267

โดยปกติแล้วในการสื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับเป็นหมายเลข IP ประจำเครื่องแต่ละเครื่อง โดย IP ย่อมาจาก Internet Protocol ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยหรือที่ได้ยินบ่อยๆกับคำว่า IP address นั่นแหละโดยมีหน้าที่เป็นหมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่าย เป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆบนระบบเครือข่ายรู้จักกันนั่นเอง แบบที่เราคุ้นเคยกันดีจะเป็นรูปแบบตัวเลยอย่างเช่น 192.168.1.1 แบบนี้เรียกว่า IPv4 ซึ่งจะเป็นหมายเลขที่มีทั้งหมด 32-bit และในปัจจุบันกำลังจะถูกแทนที่ด้วย IPv6 แล้ว IPv6 คืออะไร หาคำตอบได้จากบทความนี้กันเลย

IPv6 คืออะไร

IPv6 มาจากคำว่า Internet Protocol Version 6 คือโปรโตคอลรุ่นล่าสุดของอินเตอร์เน็ต ออกแบบมาเพื่อแทนที่โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่เป็น IP เวอร์ชั่น 4 นั่นเองดังนั้น IPv6 คือตัวเลขที่กำหนดที่อยู่และระบุตัวตนภายใน network เช่นเดียวกันกับ IP address เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆรู้จักกันในนามของที่อยู่โปรโตคอลอินเตอร์เน็ต IPv6 คือมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กร IETF (Internet Engineering Task Force) ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตต่างๆ IETF ได้เตรียมรับมือกับความต้องการที่อยู่ IP ที่เพิ่มขึ้น จึงได้สร้าง IPv6 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับจำนวนผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นโดย IPv6 จะมี หมายเลขaddress ได้ถึง 128-bit ซึ่งแปลว่าจะมี IP address ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเอง

ประเภทของ IPv6

IPv6 address จะแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ

  1. Unicast  เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือเป็นการส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวไปยังจุดหมายปลายทางเดียว
  2. Multicast เป็นการสื่อสารจากหนึ่งไปยังหลายปลายทาง ซึ่งเป็นการส่งต่อข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายเครื่อง
  3. Anycast เหมือนกับ multicast แต่แหล่งข้อมูลจะเลือกจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุดในการทำการส่งข้อมูล

รูปแบบของ IPv6

รูปแบบของ IPv6 มีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก IPv4 เดิมโดย IPv6 จะแบ่งเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน โดยใช้เลขฐาน 16 จำนวน 4 หลัก โดยแต่ละ group จะมีค่าเท่ากับ 16 bits และแบ่งโดย colons (:) แทน จุด (.) ใน IPv4

IPv4 => 172.16.100.1
IPv6 => 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334