Kbps มีความหมายว่าอะไร

0
458

คงเคยเห็นกันบ่อยๆเวลาจะซื้อแพคเกจอินเตอร์เน็ตกับตัวย่อ Kbps หรือ Mbps เพราะเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจะใช้ตัวย่อ Kbps หรือ Mbps เป็นหน่วยวัดความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลต่อหนึ่งวินาที

bps ย่อมาจากคำว่า bits per second คือหน่วยวัดความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนบิตในหนึ่งวินาที ซึ่ง bit ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการวัดปริมาณของข้อมูล ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันสากลในการรับส่งข้อมูลกันโดยมีหน่วยนับเป็น bit ไม่ใช่ Byte โดย 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์

Kbps คืออะไร

Kbps มีความหมาย kilobit per second  คือ เป็นหน่วยวัด bandwidth ใช้วัดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล พันบิตต่อวินาที ขนาดใหญ่จะใช้หน่วยวัดเป็น megabit per second (Mbps) หรือล้านบิตต่อวินาทีนั่นเอง Internet ที่ใช้กันสากลใช้รับส่งกันโดยมีหน่วยนับเป็น bit ไม่ใช้ Byte ถ้าอยาก จะคำนวนออกมาเป็นเลขในหน่วย Byte ก็ คูณ ด้วยเลข 8 เข้าไปอีกครั้ง เนื่องจาก 1 Byte เท่ากับ 8 Bits