Lookalike audience คืออะไร?

0
54

ในการทำการตลาดออนไลน์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราในที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ การรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร และมีความสนใจในสินค้าและบริการของเราอยู่บ้างแล้ว จะทำให้เราไม่เสียเวลา และสามารถควบคุมต้นทุนในการทำการตลาดได้เป็นอย่างดี บทความนี้จะมาพูดถึงเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยการ lookalike audience ว่าคืออะไรกันค่ะ 

Lookalike Audience คืออะไร?

Lookalike Audience ก็คือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ โดยหลักการของทำ lookalike audience จะช่วยหากลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีมากขิ้นยกตัวอย่างเช่น เราเปิดร้านขายเครื่องสำอางค์ และมีกลุ่มลูกค้าประจำที่มาซื้ออยู่บ้างแล้ว ที่เป็นผู้หญิงวัยทำงานและชอบมาซื้อลิปสติกตอนพักกลางวันการทำ lookalike audience จะช่วยหากลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เราได้รับกลุ่มเป้าหมายใหม่มาเป็นลูกค้า ดีกว่าการหว่านหากลุ่มเป้าหมายโดยแบบทั่วไป

ข้อดีของการทำ Lookalike Audience

แน่นอนว่าการยิงโฆษณาไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดทำให้มีประสิทธิภาพและก็คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบ Lookalike audience เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกันกับลูกค้าของเราอยู่แล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นลูกค้าของเรานั้นย่อมเป็นไปได้มากกว่าคนทั่วไป