[Macbook] วิธีเปลี่ยนที่ save file รูปตอน print screen

0
264

ตามปกติแล้วเมื่อเรากด print srceen ใน macbook รูปจะถูก save ไว้ที่ desktop ทำให้ desktop เต็มไปด้วยรูป ทำให้ macbook เราช้าลง ดังนั้นเราจะทำการเปลี่ยนที่เก็บรูปเพื่อความสะดวกในการจัดการ เรามาดูวิธีกันครับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนมีดังรูปมีดังนี้:

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]1[/dropcap]

ทำการสร้าง folder ที่เราจะเก็บไฟล์รูป

folder

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]2[/dropcap]

ดู path ของ folder ที่สร้างขึ้นมา โดยคลิกขวา => Get info

getinfofolder

 

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]3[/dropcap]

แล้ว copy path folder ไว้

path

 

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]4[/dropcap]

เปิด terminal ขึ้นมา

1

 

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]5[/dropcap]

จากนั้น พิมค่า defaults write com.apple.screencapture location ~/Pictures/ScreenShot ==> กด enter

terminal

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]6[/dropcap]

จากนั้น พิม killall SystemUIServer

kill

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#000000″]7[/dropcap]

เท่านี้ก็สำเร็จ