คุ้มมั้ย!!! ผลการสำรวจพบพนักงานในองค์กรใช้ Microsoft Office ไม่คุ้มค่าไลเซนส์ที่จ่ายไป

0
165

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล SoftWatch ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้ Microsoft Office ของพนักงาน 148,500 คนในองค์กร 51 แห่ง พบว่าพนักงานถึง 7 ใน 10 คน ใช้งาน Office เพียงแค่เปิดเอกสารหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ไม่คุ้มค่าไลเซนส์ที่จ่ายไปนัก

478038_KRBaGKzo
ผลการศึกษายังพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 48 นาทีรวมต่อวันกับโปรแกรมตระกูล Office และส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้โปรแกรมอีเมล Outlook รองลงมาคือ Excel, Word และ PowerPoint ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานถึง 29% ใช้ Word กับ Excel เพื่อเปิดอ่านเอกสารหรือไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำ และตัวเลขนี้สูงขึ้นถึง 70% เมื่อเป็น PowerPoint
SoftWatch มองว่าปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์น้อยและไม่คุ้มเงินที่จ่ายไปแบบนี้อาจผลักดันให้องค์กรพิจารณาทางเลือกที่จ่ายน้อยลง แต่ยังได้งานใกล้เคียงกันอย่าง Google Apps มากขึ้น โดยทั้งนี้ SoftWatch เป็นตัวแทนจำหน่าย Google Apps รายหนึ่งอีกด้วย