วิธีจัดการ Storage ภายใน Moto X ของเราให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

0
270

บางครั้งหากเราพบเจอว่าขนาดพื้นที่ภายในเครื่อง Moto X ของเรานั้นมีพื้นที่ๆ เพิ่มมากขึ้น เราอาจจะเลือกลบไฟล์บางไฟล์ หรือ เลือกลบแอพพิเคชั่นบางแอปพิเคชั่นภายในเครื่องที่เราไม่เคยใช้งานมาก่อนเพื่อที่จะทำการการเพิ่มขนาดพื้นที่ภายในเครื่องของเรา โดยวิธีนั้นจะเป็นการจัดการไฟล์ต่างแบบ manual ที่บางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ แต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเพิ่มขนาดพื้นที่ภายในเครื่องของเราโดยที่เราเลือกใช้แอปพิเคชั่นเสริมช่วยลบนั้นเอง

MotoX

เลือกลบไฟล์ต่างๆ ผ่านทางแอปพิเคชั่น

CCleaner เป็นแอปพิเคชั่นอีกตั้งหนึ่งที่เราสามารถติดตั้งลงไปยังเครื่องและให้แอปพิเคชั่นตัวนี้เข้าไปลบไฟล์ต่างๆ ภายในเครื่องของเราได้นั้นเอง โดยข้อดีของแอปพิเคชั่น CCleaner ตัวนี้จะไม่เพียงแต่ลบไฟล์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ CCleaner ตัวนี้ยังสามารถเข้าไปลบไฟล์ต่างๆ ที่ยังคงค้างอยู่ในหน่วยความจำประเภท Ram ให้เราได้อีกด้วย อีกทั้ง CCleaner ยังลบไฟล์ประเภท Cache ภายในเครื่องและแอปพิเคชั่นต่างๆ ที่เราเข้าใช้งานให้อีกด้วย

เลือกลบไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมายังเครื่อง

บ่อยครั้งที่เราเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ นั้น โดยบางครั้งตัวเครื่องจะทำการดาวน์โหลดไฟล์บางประเภทลงมากยังเครื่องของเราให้แบบอัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็น Feature ที่ให้ความสะดวกมาก แต่หลายต่อหลายครั้งเราก็ลืมไปว่าไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นหากเราดาวน์โหลดลงมายังเครื่องเยอะๆ นั้นก็ให้มีขนาดพื้นที่ภายในเครื่องที่น้อยลง โดยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำการลบไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นออกไปด้วย โดยเข้าไปได้ดังนี้ Settings > Storage > Downloads > จากนั้นเราจะพบไฟล์ต่างๆ ที่ถูกดาวนโหลดเข้ามายังเครื่อง ให้เรากดไฟล์ที่ต้องการลบค้างไว้ จากนั้นระบบจะเข้าโหมดให้เราเลือกไฟล์ > เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยให้เรากดที่ icon ถังขยะทางขวาของหน้าจอ เพื่อลบ