outlet คืออะไร

0
798

outlet จริงๆมันมีความหมายว่าอย่างไร เหตุใดคำนี้จึงเป็นที่สนใจมากๆสำหรับนัก Shopping ทั้งหลาย

     

     outlet อ่านว่า (เอาทฺ’เลท) มึความหมายว่า ทางออก,ช่องลม,ทางระบาย,ปากน้ำ,วิธีการออก,ตลาด และ ร้านค้า ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นหูนั้น เป็นที่เข้าใจว่า ”ร้านขายสินค้าจากโรงงาน”หรือ เป็นช่องการขายของสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปรกติ

 

     สินค้า outlet เป็นสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยไม่ได้มาตรฐาน อาจมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆ อันไหนที่พอจะนำออกมาขายได้ ก็เอาออกมาขาย หรือเป็นสินค้าที่พร้อมเคลียร์ที่ว่างให้รุ่นใหม่เข้ามาวางขาย เป็นรุ่นที่ผลิตออกมาเกิน ก็จะถูกจัดจำหน่ายใน outlet สินค้าเช่นกัน ส่วนใหญ่สินค้า outlet ประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นที่นิยมกันมาวางขายใน outlet อย่างมาก ทำให้เหล่านัก Shopping จึงชอบซื้อใน outlet กันอย่างมาก แต่ปัจจุบัน สินค้า outlet ถูกพัฒนามาตราฐานคุณภาพให้เป็นพอใจและสินค้าบางชิ้น บางรุ่น ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายใน outletโดยเฉพาะ วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเกรดที่ต่ำกว่า จึงทำให้สามารถจัดจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าช็อปได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า และนี่คือเหตุผลว่าทำไม คำว่า “outlet” จึงเป็นที่สนใจมากๆ